16. juni 2023

Moelvdager med «sjuke priser» og friske aktiviteter

- Vi ser med optimisme på tida framover når den store avgjørelsen om Mjøssykehuset i Moelv er tatt, sier fungerende leder Tore Skar i Moelv Handelsstands Forening i forkant av årets Moelvdager, som varter opp med "sjuke priser" og friske aktiviteter.